Cài đặt cấu hình website

Trang cài đặt cho phép bạn tùy biến tên website, ngôn ngữ, múi giờ, đường dẫn permalink tối ưu cho SEO.

Tại menu bên trái, chọn Cài đặt.

Tổng quan

  • Tên website: tên này sẽ hiển trị trên thanh tiêu đề trình duyệt.
  • Khẩu hiệu: Có thể để trống.
  • Địa chỉ email quản trị: nhập địa chỉ email quản trị website.
  • Ngôn ngữ của trang: chọn tiếng việt hoặc ngôn ngữ bạn thích.
  • Múi giờ: chọn múi giờ, ví dụ Việt nam là +7
  • Định dạng ngày tháng: chọn các dạng ngày tháng. Ngày tháng sẽ hiển thị dưới bài viết của bạn.
  • Định dạng thời gian: tương tự như trên.
  • Ngày bắt đầu: chọn thứ 2 hoặc chủ nhật để tính ngày đầu tuần của bạn.

Viết

Phần này để mặc định.

Đọc

Bạn chú ý mục Tương tác với công cụ tìm kiếm. Bỏ chọn để cho phép Google tìm kiếm trang web của bạn. Chọn ô kiểm nếu bạn không muốn website hiển thị trên Google. Việc này ảnh hưởng đến SEO website của bạn.

Bỏ chọn ô kiểm này để website của bạn xuất hiện trên internet.

Thảo luận

Mục này cho phép bạn kích hoạt bình luận trong bài viết, cách gửi bình luận, email phản hồi khi có bình luận…

Thông thường, bạn cứ để mặc định.

Thư viện

Cài đặt kích thước hình ảnh tải lên, bao gồm kích thước nhỏ, trung bình và lớn.

Bạn có thể để mặc định hoặc tùy theo website mà thay đổi kích thước cho thích hợp.

Đường dẫn tĩnh

Lựa chọn cấu trúc URL thân thiện của bài viết. Bạn có thể chọn theo dạng Tiêu đề bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top