Quản lý bài viết

Tạo một trang web với WordPress bắt đầu bằng việc xuất bản một bài đăng mới hoặc một trang mới.

Tạo bài viết mới

Tại thanh công cụ bên trái, chọn bài viết -> Viết bài mới

Khung soạn thảo bài viết hiện ra, bạn hãy nhập tiêu đề và nội dung bài viết. Bạn có thể thêm các khối nội dung vào bài viết như tiêu đề, văn bản, đoạn trích…bằng cách nhấp vào dấu + để chọn.

Chỉnh sửa thông tin bài viết bằng cột menu bên phải, tại đây bạn có

Status & visibility: chọn chế độ Hiển thị là công khai, riêng tư hay bảo vệ bằng mật khẩu.

Chuyên mục: chọn chuyên mục cho bài viết. Nếu chưa có chuyên mục bạn có thể tạo chuyên mục thêm tại đây.

Thẻ: nhập thẻ từ khóa bài viết.

Featured image: hình ảnh nổi bật bài viết, nó có thể hiển thị trên đầu bài viết.

Sau khi hoàn tất, nhấn nút Công bố để xuất bản bài viết.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top