Thêm một mục menu liên kết đến một phần trang

Bạn có thể thêm một mục menu có liên kết đến một phần cụ thể trên cùng một trang hoặc một phần trên một trang khác. Điều này hoạt động với bất kỳ menu WordPress nào mà bạn có thể tạo và chỉnh sửa trên tab Menu của trong Tùy chỉnh giao diện hoặc bằng cách nhấp vào Giao diện> Menu trong bảng quản trị WordPress. Nó cũng hoạt động trong mô-đun Menu của, trong đó bạn chọn một trong các menu WordPress bạn đã tạo.

Lưu ý: Nếu liên kết trên cùng một trang, nó sẽ cuộn đến vị trí đó. Kỹ thuật này dùng trong các Landing page.

Kỹ thuật này bao gồm hai bước: thêm ID duy nhất vào phần đích trong bố cục Web Builder, sau đó thêm liên kết với ID duy nhất đó vào menu WordPress của bạn.

Thêm một ID duy nhất vào hàng đích

Mẹo: Bạn có thể thêm ID vào mô-đun, cột hoặc hàng, nhưng mục tiêu có xu hướng định vị tốt nhất nếu bạn thêm ID vào hàng có chứa mục bạn muốn liên kết. Ngoài ra, nếu phần gần cuối trang, phần cuộn có thể không trực tiếp đến phần có ID. Đây là một thuộc tính về cách trình duyệt xử lý các liên kết đến các mục tiêu.

 1. Trong trình chỉnh sửa Web Builder, mở hàng (hoặc cột hoặc mô-đun) mà bạn dự định liên kết đến.
 2. Nhấp vào tab Nâng cao và cuộn xuống phần yếu tố HTML.
 3. Đối với cài đặt ID, thêm một giá trị duy nhất như my-unique-id.
  Giá trị ID chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số, dấu gạch nối hoặc dấu gạch dưới.

Thêm ID duy nhất vào một mục menu

 1. Trên menu quản trị viên WordPress, nhấp vào Giao diện > Menu và đảm bảo menu bạn muốn sử dụng được hiển thị. Nếu chưa có menu hãy tạo mới.
 1. Trong cột bên trái mở rộng danh mục Liên kết tự tạo.
 1. Nhập URL đầy đủ của trang mục tiêu trong đó phần theo sau là dấu thăng và ID của bạn. Ví dụ: nếu phần xuất hiện trên trang https://www.example.com/goals/, thì URL của bạn sẽ là:
  https://www.example.com/goals/#my-unique-id
 2. Nhập bất cứ văn bản liên kết nào bạn muốn mục menu của bạn hiển thị.
 3. Nhấp vào Thêm vào menu .
Scroll to Top