Thiết kế tương thích di động

Tất cả các bố cục Web Builder đều tương thích di động, nghĩa là chúng tự động điều chỉnh cho các kích thước màn hình khác nhau.

Theo mặc định, bố cục đáp ứng theo các cách sau:

 • Điểm dừng hay breakpoints
 • Có ba kích thước thiết bị được tích hợp: màn hình lớn (thường là màn hình máy tính để bàn và máy tính xách tay), trung bình (máy tính bảng) và nhỏ (điện thoại thông minh). Kích thước thiết bị được xác định bởi các điểm dừng được đặt trên chiều rộng của trình duyệt.
 • Xếp chồng hay stacking
  Xếp chồng xác định cách các cột và mô-đun được sắp xếp khi chiều rộng của màn hình giảm. Bạn có thể kiểm soát xếp chồng cột bằng cách đặt độ rộng cột tùy chỉnh cho từng kích thước thiết bị hoặc bạn có thể vô hiệu hóa xếp chồng cột.
 • Khoảng cách hay spacing
  Các lề và phần đệm cho các hàng, cột và mô-đun được điều chỉnh tự động trên các thiết bị nhỏ với tính năng tự động hóa Web Builder. Để tinh chỉnh, bạn có thể điều chỉnh lề và phần đệm cho từng kích thước thiết bị để ghi đè lên chế độ tự động hoặc bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn tự động.
 • Hiển thị hay visibility
  Theo mặc định, tất cả các mô-đun được hiển thị ở mọi kích thước thiết bị, nhưng bạn có thể ẩn bất kỳ hàng, colulmn hoặc mô-đun nào trên các kích thước thiết bị cụ thể.
Scroll to Top